Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Bij systeemtherapie worden de belangrijke naasten uit het sociale betekenisvolle netwerk betrokken bij de therapie. Daarbij is het uitgangspunt dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele contexten spelen altijd een rol en hebben hun invloed op de situatie. Tijdens de gesprekken wordt ook besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op de situatie en op alle betrokkenen. Tijdens de gesprekken is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan.

Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huiselijk geweld, en lichamelijke aandoeningen. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij de therapie kan voorkomen worden dat de problemen groter worden. Bij Praktijk Kuinera de Haas wordt ingezet op dat jij jou eigen regie houdt en gebruik maakt van je eigen krachten.

Je kunt ook voor individuele therapie terecht bij praktijk Kuinera de Haas. Vragen die bijvoorbeeld gericht zijn hoe jij omgaat met relaties, waar loop jij tegen aan in je familie.

Voor kinderen en jongeren kan er een behandeling ingezet worden op zelfvertrouwen. Zoals een comettraining, die is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen.

Ik sta voor je klaar