Disclaimer

Deze website is eigendom van Praktijk Kuinera de Haas. Bij het samenstellen van de informatie op deze website is er met grote zorgvuldigheid te werk gegaan en gebruik gemaakt van informatie van de beroepsverenigingen de NVRG, EFT en NVPA die hun informatie delen op de website.

Toch kunnen we niet uitsluiten dat sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. De informatie op deze website kunnen niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling bij een behandelaar.

Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Praktijk Kuinera de Haas en haar licentiegevers. Iedere bezoeker mag de informatie op de website voor eigen gebruik gebruiken en printen. Het openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie mag alleen met schriftelijke toestemming van Praktijk Kuinera de Haas.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Foto’s en afbeeldingen
De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben veelal een relatie met Praktijk Kuinera de Haas maar geen directe relatie met het onderwerp.

Externe links
Deze website bevat, uitsluitend ter informatie, links naar andere websites. Deze websites hebben we zorgvuldig geselecteerd. Deze websites worden door andere partijen dan Praktijk Kuinera de Haas aangeboden. Praktijk Kuinera de Haas heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, interventies of diensten.

Mails
Alle door Praktijk Kuinera de Haas verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je niet de beoogde ontvanger bent van een e- mailbericht, verzonden door Praktijk Kuinera de Haas, verzoeken wij je vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in je computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Praktijk Kuinera de Haas is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.